Thông tin bổ sung

Màu sắc

Trắng – mờ, Vàng – bóng, Vàng- mờ, Xám – mờ

Kích cỡ

84*33*16 (32)

X