Địa chỉ: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Lĩnh vực: Thi công cải tạo xây dựng và trang trí nội thất, hệ thống M&E, hệ thống PCCC