Địa chỉ:  128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt nội thất